Pravo – smjer: Javna uprava

PRAVO – SMJER: JAVNA UPRAVA

Ekonomija – smjer: Bankarstvo

EKONOMIJA – SMJER: BANKARSTVO

Ekonomija – smjer: Marketing

EKONOMIJA – SMJER: MARKETING

Računarske i informacione nauke – smjer: Informacione tehnologije

RAČUNARSKE I INFORMACIONE NAUKE – SMJER: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Računarske i informacione nauke – smjer: Softversko inženjerstvo

RAČUNARSKE I INFORMACIONE NAUKE – SMJER: SOFTVERSKO INŽENJERSTVO